Isparta, Türkiye
+90 552 234 9938
info@ispartatarim.com

AR-GE Konuları

Bilimin Rehberliğini Tarımın Hizmetine Sunuyoruz...

Bitki Koruma Çalışmaları

Nematoloji, (Bitki paraziti nematodlar, Meloidogynidae, Pratylenchidae, Bitki Paraziti Nematodlar ve toprak kökenli patojenler ile mücadele stratejileri), Herboloji, Entomoloji, Akaroloji, Fitopatoloji konularında tanı, teşhis, biyolojik etkinlik ve arazi (İnvitro-İnvivo) çalışmaları 3 doktoralı uzman personel tarafından yapılmaktadır.

Yetiştirme Tekniği Çalışmaları

Bitki Gelişim Düzenleyicilerin arazi denemeleri, Dona mukavemet çalışmaları, Bitki besin maddelerinin (Yaprak ve topraktan uygulanan besin maddeleri) etkinlik çalışmaları, Organik yetiştiricilikte kullanılan ürünlerin denemeleri, moleküler dayanıklılık ıslahı çalışmaları ve yeni meyve çeşitleri ıslahına yönelik çalışmalar  2 adet doktor, 2 adet doktorant ve 1 adet uzman personel tarafından yapılmaktadır.

Hasat Sonrası Fizyolojisi Çalışmaları

Meyvecilik alanında her türlü hasat zamanı tayini çalışmaları, meyvelerin depolama koşullarının araştırılması (Normal Atmosfer, Kontrollü Atmosfer, Dinamik Kontrollü Atmosfer, Modifiye Atmosfer depolama), depolama sırasında meydana gelen hastalıklar ve fizyolojik bozuklukların tanı ve teşhislerinin yapılması, Hasat sonrası kullanılan ürünlerin meyve kalite analizleri, paketleme evleri ve depoların inşaası sırasında maliyet analizi ve fizibilite raporlarının hazırlanması konularında 1 adet doktor ve 1 adet doktorant personel tarafından yapılmaktadır.

 

.